سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمدحسین شریف جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه سنجش از دور و GIS ، یزد
شهریار فولادی – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه سنجش از دور و GIS ، یزد
سمیه نجیبی – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه سنجش از دور و GIS ، یزد
سیدمهدی صالحی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی، گروه سنجش از دور و GIS ، یزد

چکیده:
صنعت برق، یکی از مهمترین زیرساخت های حیات هر شهر میباشد که لزوم ایجاد شرایط ایمن و پایدار و دسترسی آسانبه اطلاعات مورد نیاز کاربران، از مهمترین اولویت شرکت های توزیع نیروی برق در سراسر کشور می باشد. گستردگی وپراکندگی خطوط توزیع برق، باعث گردیده تا به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از وضعیت موجود شبکه های برق، خدماتمختل به مشتریان با صرف زمان و هزینه فراوان انجام گردد. سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت رفع اینگونه مشکلات وانجام مطالعات مهندسی و خدمت رسانی به مشتریان، کمک های فراوانی به صنعت برق نموده است. در این مقاله عملیاتینمودن سیستم GIS و طراحی شبکه های برق بر مبنای GIS در چهار بخش کلی، توضیح داده شده است. استفاده از اینروش در واحد طراحی، باعث کاهش مدت زمان تهیه طرح، کاهش تعداد بازدید، بالا بردن کیفیت طرح و همچنینجلوگیری از طراحی نامناسب پست ها و تجهیزات حفاظتی شده است. همچنین در آخر اثرات اقتصادی اجرای این طرح ازجمله جلوگیری از اتلاف زمان هزینه طراح و متقاضی بررسی شده است.