سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اکبر صفری – گروه آگاهسازی و آموزش، دفتر بهینه‎سازی مصرف، معاونت امور انرژی، وزا
کوروش منتصر – گروه آگاهسازی و آموزش، دفتر بهینه‎سازی مصرف، معاونت امور انرژی، وزا

چکیده:

نگرش را به سه سطح شناختی، عاطفی و رفتاری تقسیم می‎کنند. و در برنامه‌های آگاهســازی ســعی بـــر آن اســـت که با روشهای بازاریابی اجتماعی و تکنولوژی آموزش نگرش شناختی را تبدیل به نگرش رفتاری نمایند، لیکن این فرآیند تبدیل شناخت و آگاهی به رفتار قابل مشاهده، بایستی تابع یک روش علمی باشد، تا بتوانیم ارزیابی فعالیت‎های آگاهسازی را به طور کمی و دقیق برآورد نمائیم.
در این مقاله فرآیند آگاهسازی از زمان شروع، یعنی ایجاد نگرش شناختی تا ، بررسی و ارزیابی نگرش رفتاری، بوجود آمده مورد بررسی قرار گرفته است و در هر مرحله داده‎ها و اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‎ریزی فعالیت‎های آگاهسازی در خصوص منطقی ساختن الگوی مصرف انرژی ارائه گردیده است.