سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود نصری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
سادات فیض نیا – دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری
درعلی نجفی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
رضا مدرس –

چکیده:

روند رو به ازدیاد تخریب اراضی ودستکاریهای گسترده انسانی در بخشهای مختلف طیعت بویژه آب و خاک سبب بالارفتن نرخ فرسایش و تولید رسوب و خسارات پی آیند آن شده است. تعیین مهمترین عوامل موثر در این فرایند، راهگشای دستیابی به مدلها وروشهای بهینه مبارزه و کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب خواهد بود. بر این اساس مقدار رسوب معلق ۱۲ حوزه آبخیز اندازه گیری و مهمترین عوامل تاثیرگذار در تولید رسوب این حوزه ها نظیر مساحت، بارندگی سالانه، شاخص دومارتن، ضریب حساسیت به فرسایش ، درصد سازندهای حساس به فرسایش، درصد سازندهای حساس و نسبتا حساس به فرسایش، شاخص ، پوشش گیاهی مشخص گردید. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی (PCA) اقدام به تعیین موثرترین عوامل گردید. نتایج نشانگر تاثیر برتر سه عامل ضریب دومارتن، شاخص پوشش گیاهی و درصد سازندهای حساس به فرسایش در میزان تولدی رسوب در حوزه های موردمطالعه بوده است. در ادامه به تقسیر ابعاد گوناگون حضور این سه عامل و نحوه تاثیرات انسانی در کنترل و ساماندهی آنها پرداخته شده است.