سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ونوس مرضی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی کامپیوتر نرم افزار ، دانشگاه آزاد ، واح
میرعلی سیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد تشنه لب – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده:

تخمین میزان نیروی کار هنوز از جمله موضوعاتی است که توجه محققین را به خود جلب می کند و ارائه ی مدلی در این راستا که به تخمین دقیق مسئله کمک کند بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با استفاده از تکنیک شبکه عصبی – فازی روشیبرای بهبود دقت تخمین میزان نیروی کار پروژه ها ارائه می دهیم. برای نشان دادن عملکرد بهتر روش شبکه عصبی – فازی از معیار میانگین بزرگی خطای نسبی ۱ ، استفاده خواهیم کرد. یکصد و پنج برنامه که توسط سی برنامه نویس توسعه داده شده اند به عنوان پایگاه داده مورد استفاده قرار گرفته . نتایج شبیه سازی نشان می دهند که روش شبکه عصبی – فازی از سه روش شبیه سازی شده مدل شبکه عصبی، مدل منطق فازی و مدل همگرایی چندگانه خطی بهتر عمل می کند