سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاظم رنگزن – استادیار و رئیس مرکز سنجش از دور – GIS دانشگاه شهید چمران – اهواز
عباس چرچی – عضوهیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز , دانشجوی دکتری تکتونیک – دانشکده
فاطمه امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و – GIS دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تعیین کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی می تواند در تعیین آبخوانهای مختلف ، ارتباط بین آنها ونیزارتباط بین آبهای سطحی و زیرزمینی حائز اهمیت باشد . از آنجا که در این مقاله هدف شناخت منابع آب زیرزمینی محدوده دشت های قلعه رزه و بیدروبه واقع در شمال شهرستان اندیمشک و شمال غرب استان خوزستان می باشد، بنابراین جهت تعیین و تقسیم بندی کیفیت شیمیایی آبخوان ها، بررسی هیدروشیمی چشمه ها و چاه های محدوده موردنظر انجام می گردد علاوه بر آن نقش سازندها و نی ز عوامل ساختاری نظیر گسل ها در تعیین کیفیت شیمیایی آبخوان ها بررسی می شود . در این راستا از تواناییهای سنجش از دور نیز به عنوان ابزاری قدرتمند جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شد . نتایجی GIS و که ز این کار حاصل شد شامل تعیین مناطق مناسب به لحاظ کیفیت شی میایی جهت شرب، تعیین تیپ آبخوانهای موجود در منطقه، طبقه بندی سازند های موجود به لحاظ کیفیت شیمیایی آب موجود در آنها می باشد .