سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هوشیار وکیلی قصریان – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشجوی کارشناسی ارشد (نویسند
سید پرویز علوی تبریزی – استادیار
محمد تقی شروانی تبار – دانشیار
میر بیوک احقاقی بناب – استادیار

چکیده:

این مقاله استفاده از جاروب پره به عنوان روشی برای کنترل استال در پمپ های جریان محوری را ارئه می دهد و پتانسیل جاروب رو به جلو مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی عددی با استفاده از نرم افزار FLUENT و بر روی دو پره شعاعی و جاروب رو به جلو با زاویه جاروب ۲۰ درجه در ارتفاع پره انجام گرفته که برای این منظور از الگوریتم فشار مبنای کوپله و مدل آشفتگیk-ε Realizable استفاده شده است. نتایج نشان دادند که پره رو به جلو وقوع استال را به تاخیر می اندازد و همچنین رفتار کاویتاسیون بهتری در مقایسه با پره شعاعی از خود بروز می دهد.