سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالامیر یاقوتی – برق منطقه ای تهران – دانشگاه تربیت مدرس
مهدی ابهری – شرکت پالایش نیرو

چکیده:

یکی از وظایف مهم شرکتهای برق ، توزیع انرژی الکتریکی با کیفیت مناسب به مشترکین می باشد . بدلیل عدم آشنایی از الگوی بار مشترکین مختلف ، وجود مشترکین سه فاز نامتعادل، غیر یکنواخت بودن مصرف مشترکین و عدم توزیع مناسب مشترکین بین فازهای مختلف شبکه ، بار فازهای شبکه برابر نبوده و سبب ایجاد نامتعادلی می گردد . این پدیده علاوه بر افزایش تلفات شبکه سبب کاهش کیفیت توان توزیع شده به مشترکین شبکه شده که به صورت افت ولتاژ شدید یا اضافه ولتاژ در شبکه حادث می گردد . در این مقاله سعی شده است تا پس از بررسی اثرات نامطلوب عدم تعادل بار در شبکه و روشهای سنتی جهت کاهش اثرات این پدیده روشی جدید جهت متعادل سازی ولتاژ شبکه با استفاده از جبران سازهای خازنی ارائه گردد . در روش پیشنهادی با استفاده از خازن و روشهای کنترل آن سعی می گردد تا از جابجایی ولتاژ نول در آخر شبکه جلوگیری بعمل آید که بدین ترتیب تاثیرات مطلوبی در پروفیل ولتاژ سه فاز شبکه بوجود خواهد آمد . نتایج بدست آمده برروی شبکه واقعی با استفاده از روش پیشنهادی حاکی از مطلوب بودن آن است .