سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالامیر یاقوتی – شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

چکیده:

یکی از وظایف مهم شرکتهای برق، توزیع انرژی الکرتیکی با کیفیت مناسب به مشترکین می باشد. بدلیل عدم آشنایی از الگوی بار مشترکین مختلف، وجود مشترکین سه فاز نامتعادل، غیر یکنواخت بودن مصرف مشترکین و عدم توزیع مناسب مشترکین بین فازهای مختلف شبکه، بار فازهای شبکه برابر نبوده و سبب ایجاد نامتعادلی می گردد. یکی از اثرات نامطلوب این پدیده کاهش کیفیت توان توزیع شده به مشترکین شبکه بوده که به صورت ولتاژ شدید یا اضافه ولتاژ در شبکه حادث می گردد. در این مقاله سعی شده است تا پس از بررسی اثرات مامطلوب عدم تعادل و روشهای سنتی جهت کاهشاثرات این پدیده روشی جدید جهت متعادل سازی ولتاژ شبکه با استفاده از جبران سازهای خازنی ارائه می گردد. در روش پیشنهادی با استفاده از خازن و روشهای کنترل آن سعی می گردد تا از جابجایی ولتاژ نول در آخر شبکه جلوگیری به عمل آید که بدین ترتیب تاثیرات مطلوبی در پروفیل ولتاژ سه فاز شبکه بوجود خواهد آمد.