سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صابر شاهویی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقاتی خاک و اب
حسینقلی رفاهی – استاد دانشکده کشاورزی کرج

چکیده:

لازمه استفاده از فرمول جهانی خاک UslE و تغییر یافته آن RuslE در تعیین پتانسیل فرسایش و برنامه ریزی مدیریت حفاظت خاک و اب برای کاهش خسارات انواع بهره برداری ها تعیین هرچه بهتر پارامترهای fs مدل Usle طبق رابطه E=R,K,L,S,CP می باشد. یکی از این پارامترهای شاخص فرسایندگی باران R است که روش متعارف محاسبه آن دسترسی به کارتهای با باران نگار ثبات در ایستگاههای هواشناسی و تجزیه گرافهای مربوط در شدت های مختلف بوده که با توجه به تداوم آنها انرژی جنبشی و سپس شاخص R محاسبه می گردد. به علت مشکلات موجود در دسترسی به این گرافها استفاده از جداول شدت، مدت و دوره برگشت در ایستگاههای موجوددر مقایسه آن با نتایج حاصل از گرافها در همین ایستگاهها مورد ارزیابی قرارگرفت اعداد حاصل از این روش با مقادیر حاضل از تجزیه کارتها از همخوانی نسبتا خوبی برخوردا ربود.