سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس مهدی نیا – کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
حسین چاجی – کارشناسی ارشد مکانیزاسیون
سیداحمد طباطبایی فر – دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی

چکیده:

یکی از راه های بهتر سبز شدن بذر هندوانه بخصوص درحالت دیم و نیز مبارزه با علفهای هرز خیساندن بذرها قبل از کشت می باشد دراین حالت بذرها قبل از کشت آب زیادی جذب کرده و بعضی جوانه می زنند بدلیل ویژگیهای خاص بذر در حالت جوانه زنی باید با انجام تغییراتی مکانیسم موزع کارنده ها مناسب برای اینگونه کشت شود. دراین تحقیق چهار نوع مکانیسم موزع که به نظر می رسید بتوانند برای نیل به این هدف مناسب باشند پس از طراحی با یکدیگر مقایسه شدند اساس این مکانیزم ها کمک به حرکت بذر در داهخل لوله سقوط با استفاده از جریان آب می باشد بعلاوه جریان آب باعث کاهش صدمات مکانیکی به بذر و ذخیره رطوبت بیشتر در خاک اطراف بذر میگردد. درکلیه مکانیسم های مورد مطالعه از صفحه بذر افقی استفاده گردید. در صفحه بذرها از دو نوع حفره داخلی و حفره کناری بودند که توسط تزریق آب ثقلی و یا تحت فشار در سه سرعت معادل پیشروی ۱/۵ ، ۳و۴/۵ کیلومتر در ساعت برای فاصله بین کپه ۵۰ سانتی متر مورد آزمون قرار گرفتند.