سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینا ابراهیمی –
رضا پناهی –
رضا دباغ –
حسین غفوریان –

چکیده:

روند رو به رشد ورود فلزات سمی و سنگین به محیط ‌زیست موجب وارد آمدن خسارت جبران ناپذیری به طبیعت شده ‌است. لذا در این تحقیق، استفاده از جلبک قهوه‌ای Cystoseira indica، جهت حذف کبالت از محیط آبی در سیستم پیوسته مورد بررسی قرار گرفت. به منظور افزایش ظرفیت جذب، زیست‌توده با MgCl2، فرمالین و فرمالین/ MgCl2 تیمار ‌شد و ظرفیت جاذبها در مقایسه با جلبک تیمارنشده به ترتیب ۱/۵، ۲/۱ و ۲/۷ برابر افزایش یافت. بیشترین میزان جذب با استفاده از تیمار فرمالین/ MgCl2 با میزان mg/g 27/95 به دست آمد. همچنین در مرحله متورم سازی جاذب، استفاده از سیستم نیمه‌بسته به دلیل سادگی و مصرف آب کمتر بهتر از سیستم پیوسته می‌باشد. از آنجایی که جلبک فوق در بررسیها جذب خوبی را نشان داده است، با بهینه سازی شرایط و انجام تیمارهای شیمیایی، می‌توان از آن به عنوان یک جایگزین مناسب و ارزان برای جاذبهای کنونی استفاده کرد.