مقاله استفاده از جوامع گياهي توسط آهوي ايراني (Gazella subgutturosa) در پناهگاه حيات وحش موته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۲۷ تا ۴۳۵ منتشر شده است.
نام: استفاده از جوامع گياهي توسط آهوي ايراني (Gazella subgutturosa) در پناهگاه حيات وحش موته
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهوي ايراني
مقاله پناهگاه حيات وحش موته
مقاله انتخاب زيستگاه
مقاله شمارش گروه هاي سرگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاضري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: همامي محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه الدين سيدجمال الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جمعيت هاي آهوي ايراني در دهه هاي اخير در حال كاهش بوده اند به طوري كه اين گونه در سال ٢٠٠٦ به جمع گونه هاي تهديد شده پيوست. اين در حالي است كه داده هاي بوم شناختي در مورد اين گونه بسيار اندك است. يكي از بهترين زيستگاه هاي آهوي ايراني در پناهگاه حيات وحش موته قرار دارد كه يكي از بزرگ ترين جمعيت هاي آهوي ايراني در ايران را در خود حفظ كرده است. استفاده از جوامع گياهي توسط گونه تهديد شده آهوي ايراني در طول سه فصل تابستان، پاييز و زمستان با استفاده از شمارش گروه هاي سرگين در ترانسكت هاي نواري دايمي در پناهگاه حيات وحش موته مورد بررسي قرار گرفت. شمارش گروه هاي سرگين هر ٤٥ روز يك بار صورت گرفت و تاثير منابع آب و مزاحمت هاي انسان و دام كنترل شد. انتخاب زيستگاه بين فصول و جوامع گياهي مختلف متفاوت بود. جامعه گياهي شوره زار با تنوع بالايي از گونه هاي مقاوم به شوري در تمام فصول به خصوص در فصل زمستان به بيشترين ميزان و جامعه گياهي درمنه – قيچ در تمام فصول به كمترين ميزان مورد استفاده آهو قرار گرفت. مدل كمينه به دست آمده با استفاده از تحليل رگرسيون تعدادي از متغييرهاي گياهي را به عنوان متغيرهاي موثر بر استفاده از زيستگاه توسط آهو در هر فصل به دست داد كه از اين ميان مي توان به تاثير منفي گياهان خارشتر و گز، و تاثير مثبت گياهان شور باتلاقي و علف شور در فصول پاييز و زمستان اشاره كرد.