سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فتانه ایازی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
فریدون شمس علینی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

امروزه سازمانها به دانش تولید شده و موجود در سازمان به عنوان یک سرمایه اصلی نگریسته و سعی در جمع آوری و نگهداشت این دانش دارند . خصوصا با گسترش جغرافیایی سازمانها و استفاده از شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده های توزیع شده نقش تر گشته است . در این راستا سیستم های حافظه سازمانی به عنوان یک سیستم کامپیوتری فعال جهت ساماندهی مدیریت دانش کلیدی
انواع دانش موجود در سازمان از طریق جمع آوری، نگهداری و توزیع مجدد فعالانه و آگاهانه آن بین افراد مناسب و در زمان مناسب مطرح شده اند . به این ترتیب حافظه های سازمانی در خدمت یادگیری سازمانی قرار گرفته و وظیفه انتقال دانشی که در گذشته کسب شده به فعالیتهای جاری را برعهده دارند . در این مقاله قصد داریم تا کاربرد دیگری را برای حافظه سازمانی پیشنهاد کرده و ازحافظه س ازمانی جهت پالایش معماری سازمان استفاده نماییم .