سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم خیر الهی – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه اصفهان
سید جواد اختر شناس – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از راههای آشکارسازی درهم تنیدگی است . در این مقاله با استفاده از حالتهای خالص با بیشینه ی درهم تنیدگی . شاهد در هم تنیدگی برای سامانه های دو ذره ای می سازیم . سپس توانمندی این شاهد ها را تحت اثر نوفه بررسی کرده و همچنین آنها را روی دو حالت همسانگرد و ورنر به کاتر می بریم و نشان می دهیم که این شاهد ها به خوبی قادر به آشکار سازی در هم تنیدگی حالتهای همسانگرد هستند