سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شایان کرمی پور – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، مرکز
نوید مستوفی – دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
رحمت ستوده قره باغ – دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق یک حسگر جدید بر پایه قابلیتهای فیبر نوری در انتقال نور به محل دلخواه و با اتلاف کم ساخته و مورد ارزیابی قرار گرفته است. این حسگر قادر به اندازه گیری پارامترهای مختلف در سیستمهای بستر سیال آزمایشگاهی شامل سرعت و غلظت ذرات، اندازه، سرعت، فرکانس و کسر حجمی حبابهای گاز و خوشه های ذرات است. رأس حسگر دارای هفت فیبر نوری است که به صورت موازی با هم قرار گرفته اند. چهار فیبر به فرستنده و سه فیبر به گیرنده نور متصلند. هر فیبر گیرنده توسط دو فیبر فرستنده احاطه شده اند که سبب تشکیل یک فضای اندازه گیری کاملا یکنواخت در مقابل حسگر شده و بر دقت حسگر افزوده می شود. میزان خطای حسگر ساخته شده با استفاده از روشی جدید برابر ۳/۵%بدست آمده است. قابلیت حسگر برای اندازه گیری سرعت و غلظت ذرات در یک بستر سیال آزمایشگاهی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.