سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن کهرم – دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک
سیدمرتضی عبداللهیان – دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشجوی مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثر مثبت استفاده از سطوح موج دار ۱ وحفره ۲ ها در فین ها ، صفحات تخت و داخل لوله ها در بهبود و افزایش انتقال حرارت می پردازیم . حفره هاو موج ها بر روی سطح به عنوان گردابه زا ۳ عمل میکنند که باعث انتقال جرم و انتقال حرارت پایا و نسبتا زیاد بین حفره و سیال می گردد . جدایشجریان بر اثر ایجاد گردابه و برگشتن سیال و چسبیدن مجدد آن به سطح باعث تغییر میزان انتقال حرارت جابجایی می شود ، به طوری که برای بعضی از سیالات به یک مقدار ماکزیمم نسبی در نزدیکی محل چسبیدن مجدد سیال به سطح می رسد. این پدیده سبب می گرددتغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی و ضریب اصطکاک متفاوت از شرایط استاندارد صفحات تخت و مبدل های گرمایی شود. خواهیم دید که افت فشار بر روی صفحات موج دار مقدار ناچیزی است که عمدتا قابل چشمپوشی است