سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

وثوق فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عدل پرور – عضو هیئت علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت
شمسائی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
عبدالهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله با بررسی رفتار غیرعادی حیوانات قبل از وقوع زلزله، معیارهایی برای پیش بینی زلزله ارائه شده است. بیشتر گزارشها در ارتباط با رفتار غیرعادی سگها و گربه ها در هنگام وقوع زلزله ارائه شده است.ولی در گزارشهای بسیاری نیز در ارتباط با انواع حیوانات در طبیعت، کشتزارها و باغ وحشها واصل شده است. حیوانات شامل اسبها، گاوها، آهوها، بزکوهی، راسوها، موش صحرایی و مرغها و دیگر پرندگان نیز دارای رفتارهای غیرعادی هنگام وقوع زلزله می باشد. رفتار در بسیاری از گونه های حیوانی دیگر مانند ماهی، خزندگان و حتی حشرات بخوبی هنگام وقوع زلزله مشاهده شده است. تجارب انجام آزمایشهای مختلف نشان داده است که مار حدود ۸ ساعت، سگ ۵ ساعت، موش صحرائی ۴ ساعت، اسب حدود ۳ ساعت و مرغ ۲ ساعت قبل از زلزله دارای رفتارهای غیرعادی می باشند با توجه به حواس اسرارآمیز حیوانات پیشنهاد می گردد تا در شهرهای بزرگ مناطق برای نگهداری مار و سگ تخصیص یابد . در صورت بروز رفتارهای غیرعادی در حیوانات، مراتب به اطلاع مدیران بحران شهر برسد.