مقاله استفاده از خط کشي راه ها به عنوان يک مانع بصري و غيرفيزيکي با رويکرد کاهش سرعت در بزرگراه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: استفاده از خط کشي راه ها به عنوان يک مانع بصري و غيرفيزيکي با رويکرد کاهش سرعت در بزرگراه ها
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرعت
مقاله کاهش سرعت
مقاله تصادف
مقاله خط کشي
مقاله موانع ادراکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور شهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرعت، مهم ترين عامل در بيشتر تصادفاتِ منجر به مرگ، به شمار مي آيد. شيوه هاي مختلفي جهت کاهش سرعت خودروها در جاده ها و دست يابي به ايمني لازم مورد استفاده قرار مي گيرد. براي اين منظور عمدتا از دو نوع موانع فيزيکي و غيرفيزيکي استفاده مي شود. موانع غيرفيزيکي به صورت بازدارنده ادراکي عمل مي کنند. موانع ادارکي روشي موثر براي کاهش سرعت حرکت وسايل موتوري است. اين موانع ادراکي مي تواند جهت کاهش سرعت در مکان هايي مثل محل ساختمان راه، قوس ها، ميدان ها و حتي عوارضي هاي بزرگراهي مورد استفاده قرار گيرد. لذا لازم است تا روش ها و الگوهاي مختلف کاهش سرعت به صورت ادراکي مورد بررسي قرار گيرد تا ايمني مورد انتظار حاصل شود. اين مقاله به معرفي و بررسي روش هاي کاهش سرعت ادراکي مي پردازد. براي اين منظور از تکنيک خط کشي روسازي به عنوان يک عامل غيرفيزيکي که مي تواند برروي ادراک راننده تاثير بگذارد استفاده شده است. در اين نوشتار انواع مختلف خط کشي هاي روسازي معرفي و مورد ارزيابي قرار گرفته، همچنين مطالعه موردي در ايران و براي عوارضي هاي کرج و قزوين انجام گرفته است. نتايج اين مطالعات نشان داد که استفاده از خط کشي به عنوان يک روش غيرفيزيکي از لحاظ هزينه و ايمني مناسب تر از ساير روش ها است.