سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی سیستانی پور –

چکیده:

یکی از مزیت‌های سنجش از دور در مطالعات زمین‌شناسی پوشش وسیع ناحیه مورد مطالعه است که اطلاعات بسیار سودمندی از الگوهای ساختاری را ارائه می‌دهد. گسل‌ها و شکستگی‌ها، ساختارهایی هستند که به خوبی بر روی تصاویر ماهواره‌ای شناسایی می‌شوند. به منظور شناسایی ساختارهای شکننده و تحلیل ساختاری منطقه داوران در شمال شرق رفسنجان، داده‌های رقومی سنجنده TM مورد استفاده قرار گرفته است. با تعیین فاکتور شاخص بهینه OIF بهترین ترکیب‌های سه باندی جهت ایجاد تصاویر کاظم رنگی تعیین گردید. سپس با اجرای فیلترهای مکانی گذر بالا، تفسیر زاویه تابش خورشید و ایجاد کشیدگی یا انتقال در هیستوگرام داده‌ها ، گسل‌های منطقه شناسایی و در ادامه ارتباط و مکانیسم گسل‌ها بررسی شد. گسل اصلی منطقه گسل داوران است که دارای مکانیسم راستالغز راست گرد با مؤلف فشار شی می‌باشد به نظر می‌رسد این گسل مهم‌ترین عامل ایجاد دگر شکلی در منطقه است. گسل‌های محور مورد مطالعه با شکستگی‌های مورد انتظار در یک زون برشی مطابقت می‌کند. با توجه به وضعیت و پراکندگی گسل‌ها، منطقه تحت تأثیر نیروی برشی راست گرد قرار گرفته است.