سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین رحیمی – مربی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصرا… کلانتری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در رودخانه های با شیب کم معمولا سطح آب در یک خط راست قرار دارد. در صورتی که ارتفاع مطلق آب حداقل در دو نقطه از این مسیر(مثل ایستگاه های هیدرومتری) مشخص باشد می توان ارتفاع مطلق سطح آب روخانه در فاصله بین دو نقطه به دست آورد و از آن برای رسم سطح ایستابی سفره آبدار در حاشیه رودخانه کمک گرفت. در این پژوهش با استفاده از داده های سطح آب ۴ اشل در مسیر رودخانه های گرگر و کارون سطح مطلق آب در طول مسیر محاسبه و پس از مقایسه سطح آب سفره آبدار و رود خانه ارتباط هیدرولیکی بین آنها مشخص شد. نتایج نشان می دهد که سفره آبدار دشت خران همیشه رودخانه گرگر را تغذیه می کند در حالی که رودخانه کارون به جز در مواقع سیلابی، در اغلب فصول سال توسط سفره ابدار محدوده ویستغذیه می شود.