سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید رضا ناصری – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
کمال خدایی – مرکز سنجش از دور ایران

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک که از سنکهای سخت و نرم تشکیل شده اند، به دلیل پایین بودن تراوایی اولیه ، وجود آب زیرزمینی تابعی از افزایش تراوایی ثانویه می باشد. در این تحقیق شناسایی مناطق با تراوایی ثانویه با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره ی لندست سنجیده ی TM صورت گرفته و با تجزیه و تحلیل آنها همراه با داده های صحرایی و اطلاعات جنبی دیگر، در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی مناطق مستعد برای اکتشاف آب زیر زمینی تعیین شده است. در نهایت مناطق مستعد انتخاب شده توسط مد سازی GIS با استفاده از اکتشافات ژئوفیزیکی مورد ازریابی قرار گرفته اند.