سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدهاشمی –
حجت الله رنجبر –
محمدرضا شایسته فر –

چکیده:

در این مطالعه که بر روی منطقه ای در شمال بندر عباس قرار دارد، از داده های سنجش از دور مغناطیس سنجی هوایی و همچنین از داده های گرانی سنجی جهت بررسی ساختارهای پنهان و پیدای منطقه استفاده شده است. درابتدا به کمک تصاویر ماهواره ای سنجنده TM به مطالعه ساختارهای زمین شناسی، روند آنها، شکل و نحوه قرارگیری تاقدیس ها ، گنبدهای نمکی، رخنمون ها و لیتولوژی منطقه که در سطح زمین دیده می شوند پرداخته و سپس به کمک داده های مغناطیسی سنجی و گرانی سنجی روند زیر سطحی تاقدیس ها و شکل کلی آنها مخصوصا در مناطقی که از رسوبات سطحی پوشیده شده اند، مطالعه شده است. در نهایت این لایه ها در سامانه اطلاعات جغرافیایی تلفیق شده وپس از آنالیز داده ها مکانهای مناسب جهت اکتشاف تفصیلی با روشهای لرزه نگاری پیشنهاد میگردد.