سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول مجدی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

جهت طراحی مسیر اعم از راه، راه آهن، خطوط انتقال آب، گاز، نیرو نیاز به نقشه های توپوگرافی قابل اطمینان و بروز می باشد. از آنجائیکه تهیه اینگونه از نقشه ها به صورت مستقیم زمینی علاوه بر مشکلات بدی آب و هوایی و شرایط سختی کار، نیاز به صرف وقت و هزینه زیاد دارد لذا استفاده از عکسهای هوایی بروز منطقه و وارد کردن آنها به سیستم های فتوگرامتری رقومی جهت تهیه نقشه توپوگرافی از نظر کاهش هزینه و زمان قابل ملاحظه است و علاوه بر اینکه شرایط سختی کار را نیز نخواهیم داشت. مزیت فتوگرامتری رقومی علاوه بر تهیه نقشه توپوگرافی ایجاد مدل رقومی زمین است که یک دید سه بعدی از منطقه را ایجاد کرده و با تنظیم نقطه دید جهت و ارتفاع دید منطقه را از هر منطقه می توان ملاحظه نمود. با وارد کردن مدل رقومی زمین به نرم افزارهای طراحی بصورت متقابل می توان مسیر بهینه را با توجه به وضع توپوژرافی زمین طراحی نمود. و یا جهت تحلیل های بیشتر با وارد کردن مدل رقومی زمین به سیستم های اطلاعات مکانی می توان اطلاعات مکانی را با اطلاعات توصیفی تلفیق نموده و مسیر بهینه را با اعمال ویژگی های مکانی( توپوگرافی) و توصیفی ( جنس خاک، عدم عبور از مناطق برفگیر و …) انتخاب نمود.