سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجمال الدین خواجه الدین – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیریت گروه مرتع و آبخیز

چکیده:

با وجود ماهواره های زیادی که در اطراف کره زمین کار می کنند، می توان داده های رقومی به هنگام را تهیه کرد. با این داد ه ها می توان تغییرات روز پوشش گیاهی را بررسی نمود. درمساحتی حدود ۱/۲ میلیون هکتار در منطقه جازموریان، پوشش گیاهی و چند فاکتورخاک با استفاده از ۳ سری داده رقومی ماهواره Landsut Mss5 (برای ماه های آوریل، جولایو سپتامبر) آزمون ۷ نوع اندیس های گیاهی، نشان داد که هیچکدام با جوامع گیاهی منطقه رابطه ای ندارند. اما با بکارگیری داده هایچند زمانه و اجرای انواع آنالیزهای چند متغیره مثل (Principal Component Analysis) PCA بر داده های ماهواره ای و یا اجرای PCA بر نتایج اندیس های گیاهی می توان اطلاعاتی در مورد جوامع گیاهی را بدست آورد. یکی از جالب ترین نقشه های تولید شده از داده های این ماهواره ، نقشه پیوسته غلظت سدیم خاک و هدایت الکتریکی خاک (EC) است. بدون استفاده از داده های ماهواره ای تهیه نقشه های پیوسته غلظت سدیم و EC خاک کاری غیر ممکن است.