سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ارزانی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمینی، دانشگاه شهید بهشتی
سیداحمد علوی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمینی، دانشگاه شهید بهشتی
خسرو حیدری – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

تاقدیس اهواز یک چین ملایم در مرز جنوب غربی کمربند چین خورده زاگرس است. مطالعات قبلی دوکوهانه و چهار گسل پی سنگی را در محدوده این میدان مشخص کرده است. طی این مطالعه سعی شده است مقایسه ای بین نتایج مدل سازی سه بعدی داده های هرز روی گل حفاری از ۵۴ چاه که حداقل تا میانه های سازند سروک حفاری شده اند، و روش های تحلیلی دیگر انجام گیرد. به اینمنظور از یک روش چهارمرحله ای جهت تبدیل اطلاعاتخام به داده های مناسب برای مدل سازی استفاده شده است. هماهنگی زیاد بین نتایج این مدل ها و روش های تحلیلی دیگر نشان داده است که استفاده صحیح از داده های هرز روی گل حفاری در یک چین ملایم جهت تحلیل و تفسیر ساختاری و زیر سطحی بسیار مفید خواهد بود.