سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدرضا داوری –
فریبرز قهرمانی –
بهروز مینایی بیدگلی –

چکیده:

برنامه ریزی استراتژیک در هر سازمان بدون داشتن اطلاعات و دانش متکی بر آن مقدور نمی باشد. امروزه اصلی ترین راه در کشورهای توسعه یافته پیشرو برای کشف دانش، بکارگیری تکنیک های داده کاوی بر روی داده های ذخیره شده در بانک ها و انباره های داده ای دیجیتالی سازمانها است که طی سالها جمع آوری شده است. این امر در شرکتهایی که دارای حاشیه سود پایین یا حتی در مواردی ناچار به استفاده از یارانه های دولتی – همچون شرکتهای هواپیمایی – می باشند، ملموس تر است. این مقاله با هدف استخراج دانش موجود و مدل رفتاری روابط بین یک شرکت هواپیمایی ایرانی و آژانس های فروشنده بلیط طرف قرار داد با استفاده از تکنیک های هوشمندی کسب و کار به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت ارتباطی بین این دو حلقه مهم در زنجیره تامین صنعت هواپیمایی، در راستای نیل به انگیزش بیشتر در میان آژانس های فروشنده بلیط هواپیمایی برای فروش بلیطهای این هواپیمایی به مشتریان و همچنین اجرای تور (فروش دسته جمعی بلیط) بر روی پروازهای این هواپیمایی می باشد. در حال حاضر روش غالب برای پرداخت کارمزد به آژانس های فروشنده بلیط از طرف شرکتهای هواپیمایی پرداخت درصد ثابتی از قیمت بلیط می باشد. نویسندگان مقاله برای ایجاد جنبه های انگیزشی، پرداخت کاربها، به شکلی پویا براساس اعمال ضریبی متغیر بر مبنای میزان فروش بلیط توسط هر آژانس پیشنهاد می کنند به شکلی که در نهایت میزان مجموع پرداخت کاربها، معادل مجموع کاربها، پرداختی در روش فعلی، ولی به شکلی پویا در بین آژانس ها بر اساس میزان تلاش بیشتر آنها برای فروش بلیط این شرکت هواپیمایی باشد.