سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طاهره عیسایی اسد – کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی دانشگاه علم و صنعت ا
مهرناز مجیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار دانشگاه پیا
محمدرضا کنگاوری – استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت تهران
احمد فراهی – استادیار عضو هیئت علمی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

امروزه با کمک الگوریتمهای داده کاوی میتوان الگوهای نهان را از داده هااستخراج نمود.دراین مقاله نیز سعی بر آن است با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی الگوهایی مناسب با هدف پیش بینی عمر دوره بازنشستگی بیمه شدگان بدست آید. دراین پژوهش از داده های جمع آوری شده برخی از بازنشستگان فوت شده سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور استفاده شده است با کسب دانش از داده ها میتوان عمر بازنشستگی را پیش بینی نمود این پیش بینی در راستای تدوین قوانین جدید اصلاح قوانین بازنشستگی و همچنین برآورد اقتصادی نقش بسیار مهمی را خواهد داشت. بنابراین در راستای انجام این پژوهش از روش های کلاسه بندی استفاده شده است . پس از طی نمودن فرایند آماده سازی داده ها (تجمیع داده ها، پاک سازی داده ها و انتخاب داده ها) و ایجاد انبار داده و مجموعه داده مورد نظر، مدلها با استفاده از دو ابزار WEKA,Clementine تولید شدند و پس از تحلیل نتایج مشخص گردید که دراین داده ها مدل حاصل از الگوریتم درخت تصمیم C5.0 با روش Boosting با روش کلاسه کننده های چندتایی از دقت بالاتری برخوردار است و قواعد نسبتا مطلوبی را ارائه میکند امید است با کاربری کردن علم داده کاوی دراینگونه داده ها علاوه بر کمک به سازمان ها و شرکت ها در شناخت مسائل اقتصادی، آینده روشن تری برای افراد تحت پوشش بیمه ها در کشور فراهم اید.