سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سیدمحسن هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی میبد
سیما عمادی –

چکیده:
دراین مقاله به معرفی داده کاوی و انواع تکنیک های داده کاوی پرداخته میشود ازداده کاوی میتوان یک سری ارتباطات پنهاان بین داده ها راکشف و استخراج کرد موضوعی که درداده کاوی مطرح می شود نفوذبه شبکه های کامپیوتری و پایگاه های ازاطلاعاتی است که درحال حاضر میتوان جز مباحث مهم و روزمره مطرح می باشد سیستم تشخیص نفوذ این امکان را فراهم م یکند تا ازطریق داده ها و شناسایی آنان بتوان دستکاری داده ها را بوسیله قوانین داده کاوی تشخیص و شناسایی نمود و همچنین این تشخیص نوعی جلوگیری نیز به شمار می رود درحال حاضر پایگاه های اطلاعاتی و شبکه های اجتماعی موردخطر و نفوذهستند درادامه به معرفی آنان نیز پرداخته میشود.