سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال شهرابی – عضو هئیت علمی دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جمال صوفیه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت IT

چکیده:

بدحسابی و خوش حسابی مشتریان به خصوص برای شرکتهای مخابراتی که اغلب ابتدا سرویس ارائه می دهند و سپس صورت حساب صادر می کنند مسئله مهمی است و اغلب تاثیر زیادی بر درآمدها و مطا لبا ت آنه ا دارد . در این مقاله چند تکنیک داده کاوی از جمله درخت تصمیم و شبکه عصبی برای شناسایی و پیش بینی مشتریان بد حساب به کار رفته است و نتایج آن ارائه و تحلیل شده است