سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه خاکزار بفروئی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، تهراان، ایران

چکیده:

پیش آماده سازی پارچه پنبه ای با دندریمر پلی پروپلین ایمین قابلیت رنگرزی آن را در رنگرزی با مواد رنگرزی مستقیم افزایش می دهد. استفاده از این دندریمر و رنگزای C.I.Direct Red 81 به طور همزمان روی پارچه پنبه ای با روش های رنگرزی رمق کشی و مداوم مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج رضایت بخشی به دست نیامد. پیش آماده سازی پارچه پنبه ای با دندریمر در شکل امولسیون دندریمر که با روش pad-dryبه کار گرفته شده و فرآیند رنگرزی به صورت مداوم انجام شده است باعث افزایش قابلیت رنگرزی و حصول یکنواختی قابل قبولی می شود.