مقاله استفاده از دو گونه باکتري لاکتيک به منظور توليد پروتئين تک ياخته از آب ماهي تغليظ شده کارخانجات پودر ماهي کيلکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۷۸ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: استفاده از دو گونه باکتري لاکتيک به منظور توليد پروتئين تک ياخته از آب ماهي تغليظ شده کارخانجات پودر ماهي کيلکا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب ماهي تغليظ شده
مقاله پروتئين تک ياخته
مقاله لاکتوباسيلوس بولگاريکوس
مقاله لاکتوباسيلوس پلانتاروم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پردلي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از مشکلات عمده که در کارخانجات پودر ماهي کيلکا وجود دارد آب ماهي تغليظ شده (stick water) است که علاوه بر مشکلات زيست محيطي، به لحاظ وجود باکتري هاي پروتئوليتيک، بوي بسيار زننده اي در اطراف کارخانه بوجود مي آورد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق از لاکتوباسيلوس بولگاريکوس (Lactobacillus bulgaricus) و لاکتوباسيلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) به منظور توليد پروتئين تک ياخته از آب ماهي تغليظ شده استفاده گرديد. پس از سازگاري لاکتوباسيل ها به مخلوطstick water  و آب مقطر، باکتريها با غلظت مشخص به stick water اضافه شده و در زمان هاي مختلف، ميزان رشد باکتري ها مورد ارزيابي قرار گرفت. پس از به پايان رسيدن فرآيند تخمير، عمل استخراج و ليوفيليزاسيون پروتئين حاصل انجام شد و اسيدهاي آمينه، درصد پروتئين، رطوبت، چربي و خاکستر تعيين شد.
يافته ها: ميزان توليد محصول براي لاکتوباسيلوس پلانتاروم بين ۱۳ تا ۱۵ گرم در ليتر و براي لاکتوباسيلوس بولگاريکوس بين ۱۶ تا ۱۹ گرم در ليتر بوده که با اضافه نمودن گلوکز به ترتيب به ۲۰ تا ۲۲ و ۲۱ تا ۲۵ گرم در ليتر افزايش داشت. تغييرات بين توليد پروتئين در دو باکتري معني دار نبود. ميانگين پروتئين، چربي، رطوبت و خاکستر در محصول توليد شده به ترتيب ۸۲٫۲۶، ۱٫۰۲، ۰٫۵۴ و ۱۵٫۵۸ درصد بود. اين در حاليست که ميانگين مقادير فوق در stick water اوليه به ترتيب ۵٫۱۵، ۲٫۲۶، ۹۲ و ۰٫۵۷ درصد بوده است.
نتيجه گيري: نتايج آناليز کمي و کيفي اسيدهاي آمينه نشان داد که اکثر اسيدهاي آمينه در پروتئين توليد شده وجود داشته که قابل مقايسه با استاندارد FAO /WHO مي باشد.