سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد زراعتکار – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – پژوهشگاه صنعت نفت – دانشگاه فردوسی م
نصرت ایزدی یزدان آبادی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – پژوهشگاه صنعت نفت – دانشگاه فردوسی م
ناصر ثقه الاسلامی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – پژوهشگاه صنعت نفت – دانشگاه فردوسی م

چکیده:

ایجاد و گسترش تصلب شرایین در شریانها خصوصا در انحنا ها و چندراهی ها وابسته به الگویمحلی جریان خون در آن موضع می باشد . انجام صحیح عملهای جراحی عروق ( پیوند ،پسخور و …) کاملا وابسته به موضع عمل و شرایط جریان می باشد . به دست آوردن داده های تجربی از مکانیسم حرکت جریان خون که جریانی غیر نیوتنی ، سه بعدی و نا پایا میباشد ، بسیار مشکل و پرهزینه است . در این راستا با مدسازی و استفاده از کمک شایان توجهی در این مقاله رفتار جریان خون در حالات دو و سه بعدی در هندسه های متفاوت مدلسازی شده و اثر پارامتر های مختلف بر الگوی جریان و اندازه ناحیه جدایش جریان از دیواره از قبیل : اثر تغییر سرعت ، اثر نسبت جریان در شاخه ها ،اثر زاویه شاخه ،اثر شکل ساختار ، فرض نیوتنی و غیر نیوتنی بودن خون ، اثر الگوریتم حل ، تفاوت حل دوبعدی و سه بعدی ، اثر شبکه بررسی شده و نتایج آن ارائه گردیده است . در ادامه نیز نتایج یکی از حالات حاصل از Laser Doppler Anemometry مورد مقایسه قرار گرفته است که تطابق خوبی را نشان می دهد.