سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد زارع – دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-خاک و پی

چکیده:

خرابیهای سطحی روسازی، شاخص نسبتا خوبی جهت تعیین نیازهای ترمیم و نوسازی می باشند ولی این امر به طور مستقیم ربطی به تخمین عمر باقیمانده آن ندار د. در طراحی اصولی روسازی لازم است که تغییر شکلها با استفاده از مدلهای کم و بیش پیچیده محاسبه شوند یکی از دستگاههایی که برای اندازه گیری این تغییر شکلهای ناشی از بار وارده استفاده می شود افت سنج با استفاده از سقوط وزنه(FWD) نام دارد. داده های آن معمولاً در مدلها جهت تعیین مدول الاستیسیته و تغییر شکلها به کار می روند که سادگی کاربرد آن به عنوان یک وسیله عالی جهت طراحی لایه روکش به خوبی قابل درک است. با این حال جهت محاسبه سختی لای ه، ضخامت دقیق لایه نیاز می باشد. بنابراین نیاز مبرمی جهت ارزیابی اطلاعات لایه ها در نقاط برداشت وجود دارد. با استفاده از رادار نفوذی زمین(GPR) بدست آوردن اطلاعات بدون مغزه گیری امکان پذیر می شود. هدف از مقاله حاضر، بهینه ساختن آزمایشات، جهت تجهیزات و روشهای مورد استفاده و همچنین استنتاج بعضی از کاربریهای دیگر GPRمیباشد.