سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید پارسا – استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر راسخ – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله استفاده از روش معماری مبتنی بر مدل، برای اولین بار جهت تبدیل اتوماتیک کد سریال به کد توزیع شونده و تبدیل اتوماتیک فراخوانیهای همزمان به فراخوانیهای غیرهمزمان راه دور در سطح شبکه مطرح شده است . برای این منظور با استفاده از ابزارهای شناخته شده برای استخراج ساختار پیمانه ای کد، کد سریال موجود پیمانه سازی شده و در قالب زبانهای توصیف معماری CDL ، ساختار توزیعی برای پیمانه ها بیان می شوند . با ارایه یک متا مدل امکان تبدیل توصیف معماری سیستم توزیعی به مدلهای مستقل از بستر ایجاد شده است . برای تبدیل این مدل به مدلهای وابسته به بستر، قوانین تبدیل مدل با در نظر گرفتن میان افزار Corba مطرح شده است . آنچه که این محیط را از سایرین متمایز می کند، تبدیل اتوماتیک فراخوانیهای ترتیبی به فراخوانیهای غیرهمزمان راه دور، تولید اتوماتیک مدلهای مستقل و وابسته به بستر و تبدیل مدلها با استفاده از قواعد است که این قواعد به صورت پویا قابل تغییر هستند . امتیاز دیگر تبدیل فراخوانیهای همزمان به غیر همزمان است .