مقاله استفاده از رسانه ها و وسايل کمک آموزشي در تدريس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: استفاده از رسانه ها و وسايل کمک آموزشي در تدريس
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه آموزشي
مقاله ديداري
مقاله شنيداري
مقاله تدريس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني زاده مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با پيشرفت هايي که امروزه در روش هاي آموزشي به وجود آمده، اين روش ها بسيار به هم نزديک شده اند و آن چه در حال حاضر دراين باره بيشتر مورد توجه و بحث قرار مي گيرد، نقش رسانه هاي آموزشي در پيشرفت سير آموزش است. ضرورت و اهميتي که استفاده از رسانه ها دارند، اين مقوله را به تخصص تبديل کرده است و متخصصان بسياري براي چگونگي استفاده مطلوب از اين ابزار به تحقيق و بررسي مشغولند و همواره چگونگي استفاده از آنها را زيرنظر دارند تا وظيفه اي که اين وسايل به عهده دارند، به درستي انجام شود. بنابراين اگر مفهوم وسايل آموزشي درک نشده و جايگاه آنها در روند فعاليت هاي تدريس يادگيري شناخته نشوند، هيچ گاه نمي توان به صورت علمي و تجربي از آن چه اين امکانات عرضه مي دارند، در حل مشکلات آموزشي استفاده کرد. به همين جهت، اين مطالعه به تعريف و تحليل وسايل آموزشي مي پردازد.
نتيجه گيري: به طور يقين يکي از موثرترين فعاليت ها در بهره گيري از رسانه و وسايل کمک آموزشي جلب مشارکت يادگيرندگان در توليد آنهاست. بر همين اساس با توجه به امکانات و شرايط موجود مي توان درصدد تهيه و تدارک مواد آموزشي لازم براي ارايه آموزش موفق و اثربخش تر بود.