سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحیدرضا اوحدی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
عباس قلندرزاده – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

در پروژه حاضر یک روش ساده شده یک بعدی بر مبنای روش المانهای محدود برای در نظر گرفتن رفتار غیر خطی خاک در بررسی اندرکنش شمع و خاک ارائه شده است. در این مبحث یک المان میله ای ستونی برای سازه شمع و فنرهای غیر خطی برای مدل کردن رفتار خاک در نظر گرفته شده است. جهت مدل کرفتن رفتار عیر خطی خاک از مدل Ramberg-Osgood استفاده گردیده است. این بررسی شامل انالیز شمع منفرد تحت بارهای افقی، قائم و ممان بوده و طبیعتا بدلیل آنکه اثر شمع های مجاور در یکدیگر، در یک گروه شمع، در نظر گرفته نمی شود، در انالیز دسته شمع کاربرد مستقیم نخواهد داشت.