مقاله استفاده از رنگدانه هاي آلي و معدني در تهيه ميكاي رنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: استفاده از رنگدانه هاي آلي و معدني در تهيه ميكاي رنگي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميكا
مقاله رنگدانه آلي
مقاله رنگدانه معدني
مقاله رنگدانه تركيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: اوشني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي سروه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير، رنگدانه هاي تركيبي كه از تركيب يك رنگدانه صدفي و يك رنگدانه آلي تهيه مي شوند تهيه شده و به بازار عرضه شده اند. در اين مقاله، تهيه ميكاي رنگي با استفاده از رنگدانه هاي آلي و معدني مورد بررسي قرار گرفته و مشخصات نمونه هاي ساخته شده با به كارگيري روش هاي رنگ سنجي، UV-Visible و ميكروسكوپ هاي نوري و الكتروني مطالعه شدند. نتايج نشان دادند كه ميزان جذب رنگدانه ها بر سطح پولك هاي ميكا از ۱۰ الي ۸۰ درصد متغير بوده و بستگي زيادي به pH محيط واكنش دارد و بيشترين جذب در ۵ pH الي ۶ به دست مي آيد. نتايج رنگ سنجي براي متغيرهاي h،C*، b*، a* و L* نشان دهنده تهيه رنگدانه هاي زرد نسبتا پر رنگ، آبي با خلوص رنگي مناسب، خاكستري روشن و يك رنگ قرمز با ته رنگ آبي است. تهيه رنگ ارغواني كه از نشاندن رنگدانه هاي آبي و قرمز به طور همزمان بر سطح پولك هاي ميكا به دست آمد موكد اين نظر است كه با اين روش نه تنها رنگ هاي اصلي بلكه امكان تهيه محدوده وسيعي از رنگ هاي ثانويه نيز وجود دارد.