سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادر صفویان – دانشگاه صنعتی شریف
شهره کسایی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله روشی سریع، موثر و مقاوم در برابر نویز و شدت روشنائی برای بازیابی تصاویراز پایگاه های داده ارائه شده است. در روش پیشنهادی، درابتدا تصویر به لایه های متفاوت فرکانسی تقسیم شده است. این کار با استفاده ازتبدیل ویولت مختلط صورت پذیرفته است تا به نحوی موثر مشخصات بافت تصاویرنیزاستخراج گردند. آنگاه در فضای رنگ HSV هر لایه به ١۶۶ دسته رنگ متفاوت کوانتیزه شده و هیستوگرام رنگ هر لایه محاسبه شده است. از هرزیرتصویر، تعدادی ویژگی آماری نیز با کمک تبدیل ویولت مختلط استخراج شده است که ویژگیهای بافت تصویررا تشکیل داده اند (و در کنار سایر ویژگی ها، در عمل بازیابی مورد استفاده قرار گرفته اند). روش پیشنهادی بر روی پایگاه داده حاوی ٢٠٠٠ تصویر آزمایش شده است. نتایج آزمایشات عملکرد روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روش های موجود را نشان می دهد.