سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پرهام خواجه پور – مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (HSE)
محمود عباسیان – کارشناس ایمنی و فنی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

چکیده:

نقش غیر قابل انکار علم آمار در کلیه مباحث علمی از جلمه ایمنی در پیشگیری از وقوع حوادث و همچنین تحلیل حوادث حائز اهمیت باشد. لذا در این موضوع سعی گردیده است با استفاده از ضرایب تکرار و شدت حوادث و تلفیق پارامترهای دیگر از قبیل تعداد کل پرسنل ، ساعات کارکرد وروزهای از دست رفته و استفاده از روابط آماری از قبیل واریانس ، فاصله اطمینان و معادله خط و به نتایج ارزشمندی در قالب مهندسی ایمنی احاطه پیدا کرد. در این زمینه با به کار بردن موارد فوق در کلیه واحدهای تحت پوشش اجرا و به عنوان نمونه و مطالعه موردی شرکت زغالسنگ کرمان در این مقاله بیان گردیده است . شایان ذکر است در نهایت موارد مذکور به صورت احتمال و پیشگیری بیان میگردد.