مقاله استفاده از روايي گويي در آموزش معماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: استفاده از روايي گويي در آموزش معماري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش معماري
مقاله روايي گويي
مقاله قصه گويي
مقاله آموزش مفاهيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نازي ديزجي سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: كشتكارقلاتي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پرويزي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: بيان روايي در آموزش مطالب، مبتني بر رعايت تمام عناصر ادبيات روايي و فنون روايت پردازي، يکي از روش هاي فعال تدريس مي باشد. بررسي کاربرد اين روش در آموزش کودکان و نوجوانان بحث جديدي نيست، اما تحقيق در مورد کاربرد روش در شاخه هاي مختلف آموزش دانشگاهي از قبيل علوم مهندسي، پزشکي و … به تازگي شروع شده است. روايي گويي يکي از پايه هاي ذهن آدمي براي انديشيدن در حوزه هاي مختلف علمي و هنري مي باشد. با توجه به نو بودن موضوع پژوهش حاضر، ابتدا مطالعات کتابخانه اي انجام و سپس در جهت اثبات از روش نيمه تجربي استفاده شده است. روش کار مطالعات کتابخانه اي بر اساس مقايسه مابين ساختار داستان و معماري و ارتباط و تاثيرات متقابل آنهاست. همچنين تاثيرات روانشناسانه روايي گويي بر آموزش معماري در دروس مختلف بررسي شده است. در روش نيمه تجربي، دو شيوه تدريس سخنراني و روايي گويي روي دو گروه ۲۹ نفري از دانشجويان آزمايش شده و پس از آزمون، نتايج به دست آمده با آزمون t مستقل توسط نرم افزار spss مقايسه گرديده است. نتيجه اينکه با استفاده از ماهيت روايت گونه معماري مي توان از روايت ها در زمينه حس مکان معماري و طراحي بنا استفاده نمود و از روش روايي گويي در تدريس دروس مختلف معماري بهره جست. اين روش ماندگاري مفاهيم و ارزش هاي اخلاقي معماري را در ذهن دانشجو افزايش مي دهد. روش نيمه تجربي تفاوت معنادار در نتايج آزمون دو گروه را نشان داده، به طوري که ميانگين نمره کل کسب شده در گروه سخنراني ۱٫۳۱±۱۱٫۷ و در روش روايي گويي ۱٫۰۱±۱۴٫۱ از ۲۰ مي باشد. از اين روش در مقياس وسيع تر و پيشرفته تر، مي توان در قصه گويي ديجيتالي، توليد کتاب، فيلم و بازي هاي رايانه اي براي آموزش دانشگاهي، آشنايي جامعه با معماري و همچنين آمادگي کودکان براي درک مفاهيم معماري استفاده نمود.