سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مهدی ابوترابی زارچی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد ذوقی شال – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رضا رازفر – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یک ابزار فرز انگشتی به دو روش تحلیلی و المان محدود، مدلسازی و میزان فرکانس طبیعی آن از هر دو روش محاسبه شده است. برای تشخیص میزان درستی داده‌های تحلیلی و المان محدود، از آنالیز مُدال بر روی ابزار برشی استفاده شده و فرکانس طبیعی حاصل از آزمایش تجربی با مقادیر تحلیلی و المان محدود مقایسه گردیده است. فرکانس طبیعی حاصل از مدل تحلیلی در حدود ۲۰% و فرکانس طبیعی حاصل از روش المان محدود در حدود ۶% نسبت به آزمایش تجربی اختلاف دارد. با وجود آنکه نتایج تحلیلی تطابق نسبتاً قابل قبولی با نتایج آزمایش مُدال دارد، روش المان محدود دارای نتایج بهتری است و برتری آن نسبت به مدل تحلیلی نشان داده شده است. این تحقیق نشانگر کارآیی مدل‌های متداول، در مطالعه ارتعاشات و ناپایداری فرآیند فرزکاری است.