سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرج اله عسگری – عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
عبدالله سهرابی بیدار – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله، مسائل زمین شناسی مرتبط با خاک های واگرا بررسی گردیده و بر پایه این بررسی ها، یک روش زمین شناسی مهندسی برای شناسایی اولیه خاک های واگرا در مقیاس ناحیه ای ارائه شده است. ملاحظات اصلی در این روش، اندازه ذرات خاک، سنگ شناسی، شرایط اقلیمی و زمین ریخت شناسی منطقه است. روش زمین شناسی مهندسی برای شناسایی خاک های واگرا در استان لرستان مورد استفاده قرار گرفته و از نتایج حاصل از آن، چنین به نظر می رسد که این روش بتواند به عنوان یک معیار اولیه برای شناسایی خاک های واگرا در استان لرستان مورد استفاده قرار گرفته و از نتایج حاصل از آن، چنین به نظر می رسد که این روش بتواند به عنوان یک معیار اولیه برای شناسایی خاک ها واگرا استفاده شود.