سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

همایون خوشروان – کارشناس ارشد زمین شناسی مرکز مطالعات و تحقیقات منابع آب دریای خزر

چکیده:

در این مقاله در رابطه با نحوه تشکیل وضعیت گسترش و تراکم خصوصیات هندسی مکانی ساختارهای حفاظت طبیعی و شرایط عکس العمل ناحیه ساحلی در مقابل نیروهای فرساینده محیطی در سواحل جنوبی دریای خزر توضیح داده می شود. سپس با معرفی سیستماتیک گونه های گیاهی سازگار با محیط ساحلی در مناطق مورد مطالعه نقش آنها در تشکیل حفاظت تثبیت و پایداری ساختارهای یاد شده ارزیابی می شود. و در نهایت گونه های کارآمد طبیعی جهت استفاده از آنها در جلوگیری از فرسایش ناحیه پشت ساحل معرفی می گردند. بطور اعم با بررسی های بعمل آمده بر روی نقشه های توپوگرافیو عکس های هوایی و تصاویر ماهواه ای، موقعیت گسترش و تراکم تپه های ساحلی و میزان عملکرد فرسایش در مناطق ساحلی با توجه به شرایط زمین شناسی حاکم در بخش جنوبی دریای خزر متغیر می باشد که بازدیدهای صحرایی به عمل آمده این موضوع را تأیید نموده است. همچنین نمونه برداری از گونه های گیاهی سازگار با محیط ساحلی در منطقه مورد مطالعه حاکی از وجود جنسهای مختلفی از تیره های گیاهی علوفه ای، درختچه ای و درختی بوده که هر یک از آنها در ایجاد ، تثبیت و ساماندهی مناطق ساحلی نقش ویژه ای از خود ایفا می کنند.