سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادیا شفیع زاده – کارشناس ارشد مکانیک سنگ مهندسین مشاور لار

چکیده:

روشهای لرزه ای یکی از دقیقترین روشهای غیرمخرب ژئوفیزیکی با توان تفکیک بالا و نفوذ ذیاد می باشد. با توجه به جایگاه کاربرد روشهای غیر مخرب جهت اندازه گیری خواص و رفتار مواد در صنایع مختلف در سالهای اخیر، اکتشافات ژئوفیزیکی بر پایه روشهای لرزه ای نیز در زمینه مسائل ژئوتکنیکی همواره حائز اهمیت بوده است به طوریکه در طراحی سازه های زیرزمینی جهت مطالعات امکان سنجی و نیز تعیین مشخصات تفضیلی ساختگاه،جایگاه ویژه ای دارد . در این روش با اندازه گیری سرعت امواج الاستیک ایجاد شده توسط چشمه های مصنوعی، اطلاعات قابل توجهی جهت تفسیر زمین شناسی منطقه حاصل می شود. سرعت موج در تشکیلات مختلف زمین متفاوت بوده و تابعی از جنس، دانسیه، تخلخل، محتوای آب و خصوصیات الاستیکی آن سازنده ها می باشد. با توجه به این تفاوتها و تغییرات سرعت در آنها میتوان پی به نوع و خصوصیات آنها برد. در این تحقیق ابتدا مبانی تئوریک انتشار امواج الاستیک در محیط های جامد و سنگی بیان می شود و سپس نتایج حاصل از تفسیر داده های لرزه نگاری امواج الاستیک در منطقه ناغان به عنوان مثال کاربردی این روش مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که جنس لایه های تشکیل دهنده در این منطقه بترتیب خاک نیمه متراکم، خاک بسیار متراکم، خاک بسیار متراکم و سنگ نرم، سنگ های سخت و بسیار سخت می باشد. سایر خصوصیات ژئومکانیکی لایه های مختلف موجود در این منطقه به تفصیل در این تحقیق بیان شده است.