سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعیده سعیدی –
حسین میسمی –
مریم رضائی –
مصلح –

چکیده:

ایران یکی ازکشورهایی است که در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع گردیده است. این مساله در حالی است که بایستی بجهت جبران کم آبی موجوددر کشور, سعی در جهت حفظ این منابع و استفاده بهینه از آنها کرد. یکی از راههای مدیریت بحران کم آبی کاهش مصرف, جهت مدیریت منابع آب، کاهش هزینه ها و امکان تامین آب مناسب تر میباشد. لذا می‌بایست راهکارهایی در جهت کاهش مصرف در هر منطقه متناسب با آن منطقه در نظر گرفت آباز دیرباز از جمله مسائل در خور توجه مردم در روستاها بخصوص در مناطق کویری دور افتاده به علت محدودیت تامین آب شرب بهداشتی میباشد. در این مقاله سعی شده به بررسی شاخصه های اصلی مورد بحث در کاهش مصرف پرداخته شود. در این مقاله با ارائه نتایج مطالعه موردی تفکیک در مبدا بصورت آب خاکستری و سیاه در روستای غریب آباد دشت سوران، سعی شده راهکارهای اجرایی برای موارد مشابه به عنوان یک نمونه موفق ارائه گردد