سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پگاه زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
بهرام عکاشه – عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
بابک توانا – مهندسان مشاور کاوآب

چکیده:

استفاده روز افزون ازمنابع طبیعی و گسترش فعالیت های صنعتی از یک سو و افزایش بی رویه جمعیت و تولید انبوه پس مانده ها و ضایعات از سوی دیگر اغلب منابع آب زیر زمینی را مورد تهدید جدی قرار داده و سبب پیدایش آلودگی های زیادی گردیده است. جزء اصلی در بررسی آلودگی آبهای زیر زمینی و رفع آن، تعیین محل و عمق و گسترش جانبی یک توده آلوده و شدت آلودگی است. روش معمول حفر چاههای آزمایشی و نمونه برداری های متعدد زا آب و انجام آزمایشات متنوع شیمی آب است که روشی پر هزینه و وقت گیر می باشد. امروزه بااستفاده از روش های مقاومت سنجی الکتریکی E.R و بررسی های الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین (V.L.F) در به نقشه درآوردن نواحی آلوده علاوه بر دستیابی به اطلاعاتی با دقت بسیار زیاد در زمانی کوتاه، از هزینه چنین مطالعاتی بطور قابل ملاحظه ای کاسته شده است. هدف از این مقاله، معرفی راهکارهای عملی در اینخصوص می باشد.