سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد زمانی – دانشیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
سیدناصر هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق همبستگی بین ۲۵متغیر کمی مرتبط با تکتونیک ایران، با استفاده از روش آماری r- mode cluster Analysis مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پردازش داده های برداشت شده، با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد که ارتباط نزدیکی بین فاکتورهای لرزه خیزی ، ناهنجاری ثقلی، ایزوستازی، توپوگرافی و زمین ساختاری وجود دارد. علاوه بر این نتایج حاصله نشان می دهد که عمل گسلش در پهنه ایران به طور قابل توجهی تحت تاثیر نیروهای ثقلی صورت می گیرد.