سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صادق احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی و علم مواد
عباس اکبرزاده – استادیار دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی و علم مواد

چکیده:

امروزه با پیشرفت و گسترش صنایع ، جنبه های اقتصادی فرآیندهای ساخت نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته است . در فرآیندهای شکل دهی به منظور کاهش قیمت ساخت و بهبود کیفیت قطعات تولید شده ، شکل پذیری ورقهای مصرفی مورد بررسی قرار می گیرد . در این ارتباط تحقیق روی فاکتورهایی نظیر خواص فیزیکی و مکانیکی ماده و شکل پذیری آن ، هندسه و جنس قالب ، میزان روانکاری ، سرعت و نحوه اعمال نیروی پرس موضوع تحقیقات بیشماری بوده است . در این مقاله ضمن ترسیم دیاگرامهای حد شکل پذیری از طریق نتایج عملی و تئوریکی برای فولادهای کم کربن (LC) و بسیار کم کربن (ULC) ، به بررسی تاثیر عوامل مختلف از جمله توان کارسختی و مقدار r بر این دیاگرامها پرداخته شده است . به منظور بدست آوردن این دیاگرامها به روش عملی تست Hecker بکار گرفته شده و به منظور بررسی این دیاگرامها به روش عددی از آنالیز M-K و معیارهای تسلیم Hill 48 و Hill 93 استفاده شد . در روش حل عددی توسط تحلیل M-K ، با استفاده از قانون کارسختی هولمان معیارهای تسلیم مختلف مورد بررسی قرار گرفتند . مشاهدات نشان می دهد که در شرایط کرنش صفحه ای نتایج حاصل از معیار Hill 93 ، و در شرایط کشش دومحوری نتایج حاصل از معیار Hill 48 تطابق بیشتری با نتایج عملی دارد .