سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجتبی میرسلیم – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کسری برکشلی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
همایون مشگین کلک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عارف درودی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله از روش اجزاء محدود برای حل معادله عمومی انتشار که شامل جملات متغیر با زمان و حرکتی است، استفاده خواهد شد . اجزاء محدود استفاده شده به شکل مثلثی و از مرتبه اول می باشند . روش فوق به یک مدل ساده از موتور القایی خطی یک لبه اعمال می گردد . معادلات دیفرانسیل بدست آمده توسط روش گالرکین تعمیم یافته حل می شوند . در انتها براساس نتایج بدست آمده، مشخصات مهم این نوع موتورها مانند نیروی رانش و تلفات در ثانویه محاسبه خواهد شد .