سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی فیروزی – دانشگاه تربیت مدرس – بخش برق – گروه مهندسی پزشکی
محمدحسین میران بیگی –
علی محلوجی‌فر –

چکیده:

در این تحقیق با بیان روش اجزای محود سعی شده است که انتشار فوتون در حوزه فرکانس با استفاده از این روش در داخل بافت بیولوژیکی نرم شبیه سازی شود. به همین منظور با اعمال یک منبع نوری سینوسی به سطح مرزی بافت دایروی شکل، مشخصه هایی از قبیل تغییرات دامنه فاز به وسیله روش اجزای محدود شبیه سازی شده و نتایج با مدلهای آنالیتیکی که قبلا انتشار یافته است، مقایسه شده اند و مشاهده گردید که استفاده از روش اجزای محدود با المانهای مربعی و منظم دقیق می باشد و مقدرا خطا در آن ناچیز می باشد. در ادامه با تغییر دادن پارامترهای مهم در داخل بافت، تأثیر آنها در نحوه انتشار فوتون در داخل بافت شبیه سازی شده است و مقدرا بحرانی برای فرکانس اعمالی، ضریب شکست، ضریب جذب و ضریب تفرق در شرایط مقادیر پیش فرض زمینه از مدل شبیه سازی شده استخراج شده است. برای تحلیل دستگاه معادلات خطی از روش گرادیان مزدوج استفاده شده است و نشان داده شده است که این روش همگرایی را سریعاً فراهم می کند و مقدار خطا در آن ناچیز است.